VI ÄR INTE SOM ANDRA

– OCH DET ÄR NOG INTE DU HELLER